LEKTOR ROKA

1. ročník udeľovania cien pre profesionálov
v oblasti vzdelávania a rozvoja
Vyhodnotenie súťaže

Zámer súťaže

čo chceme súťažou LEKTOR ROKA docieliť

Zviditeľniť profesionálov
v oblasti vzdelávania

Vytvoriť povedomie o komunite lektorov a jej prínose pre biznis prostredie

Oceniť prínos trénerov a lektorov v oblasti biznis vzdelávania na Slovensku

O súťaži

Cieľom súťaže je oceniť profesionálov v oblasti vzdelávania. Našim zámerom je budovať tradíciu a aj prostredníctvom tohto ocenenia zviditeľniť a podporiť komunitu lektorov a odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku.

V súťaži máme dve kategórie: LEKTOR ROKA a SOFT-SKILLS FIREMNÝ VZDELÁVACÍ/ROZVOJOVÝ PROGRAM ROKA. Víťaza v jednotlivých kategóriách vyberá nezávislá porota, ktorá je zložená z odborníkov v oblasti vzdelávania a skúsených lektorov.

Viac o súťaži Nominovať