O súťaži

Myšlienkou tejto súťaže je podporiť a zviditeľniť komunitu lektorov na Slovensku. Chceme ukázať odbornej aj laickej verejnosti ako pozitívne práca lektorov prispieva k rozvoju ľudí a organizácií.

Hlavným cieľom súťaže je oceniť prínos trénerov a lektorov v oblasti soft skills vzdelávania na Slovensku ako aj organizácie, ktoré neustále hľadajú nové spôsoby efektívneho rozvoja svojich ľudí. Zámerom je vytvoriť tradíciu tohto ocenenia, podporiť komunitu lektorov a vytvoriť povedomie o jej prínose pre biznis prostredie a vzdelávanie dospelých.

V súťaži máme dve kategórie: LEKTOR ROKA a SOFT-SKILLS FIREMNÝ VZDELÁVACÍ/ROZVOJOVÝ PROGRAM ROKA. Víťaza v jednotlivých kategóriách vyberá nezávislá porota, ktorá je zložená z odborníkov v oblasti vzdelávania a skúsených lektorov.

Pravidlá

Do kategórie LEKTOR ROKA sa môže prihlásiť fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý aktívne vykonáva predmetnú lektorskú činnosť, teda odborník v oblasti vzdelávania dospelých, ktorý aktívne vykonáva prax v oblasti soft skill vzdelávania na Slovensku (napríklad Interný lektor, Lektor, Školiteľ..)

Do kategórie SOFT-SKILLS FIREMNÝ VZDELÁVACÍ/ROZVOJOVÝ PROGRAM ROKA sa môže prihlásiť firma, ktorá v predchádzajúcom roku realizovala vzdelávací program v oblasti soft skill pre svojich zamestnancov na území Slovenskej republiky.

Na základe nominácií bude vybraných max. 10 nominovaných v kategóriách LEKTOR ROKA a SOFT-SKILLS FIREMNÝ VZDELÁVACÍ/ROZVOJOVÝ PROGRAM ROKA. Po ukončení verejných nominácií budú obe kategórie posudzované nezávislou odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá rozhodne o víťazovi v oboch kategóriách.

Nominácia

Prihláste sa alebo nominujte v kategórii LEKTOR ROKA a/alebo SOFT-SKILLS VZDELÁVACÍ/ROZVOJOVÝ PROGRAM ROKA

Nominovať môžete prostredníctvom online formulára priamo z tejto stránky.

Nominovať do súťaže v oboch kategóriách môže ktokoľvek (napríklad: lektor sám seba, zamestnanci spoločnosti, účastníci školenia, zákazníci, kolegovia..).

Účasť v súťaži je bezplatná.

NOMINOVAŤ

Harmo­no­gram súťaže

1. Nominácia do súťaže do 31. Decembra 2017

Prihlášky a nominácie do oboch kategórií prijímame do 31. Decembra 2017. Do tohto termínu sa môžete prihlásiť alebo niekoho nominovať.

2. Osobné stretnutie s nominovanými – December 2017 – Január 2018

Po prihlásení sa do súťaže sa členovia odbornej komisie osobne stretnú s postupujúcimi nominovanými účastníkmi.

3. Zasadnutie odbornej komisie – 23. Január – 3. Február 2018

Po osobných rozhovoroch prebehne zasadnutie odbornej komisie, ktorá na základe kritérií vyberie víťazov jednotlivých kategórií

4. Slávnostné vyhlásenie výsledkov – 15. Február 2018

Výsledky víťazov budú vyhlásené na slávnostnom Gala večere, na ktorom sa zídu zástupcovia spoločností a nadšenci noviniek v oblasti vzdelávania.

Hodnotiace kritériá

Po nominácií zo strany verejnosti bude nominácie posudzovať odborná komisia. Odborná komisia je zostávaná z odborníkov v oblasti firemného vzdelávania a vzdelávania dospelých .

Hodnotiace kritériá pre kategóriu „Lektor roka“
 1. Prináša inovácie v oblasti vzdelávacích programov
  • prináša nové témy a/alebo rozvíja už existujúce vzdelávacie programy
 2. Prináša inovácie v oblasti učenia
  • implementuje nové trendy a metódy v oblasti prednášania a výučby
  • razí cestu novým metódam alebo technológiám
 3. Osobný vplyv lektora
  • počet rokov skúseností so vzdelávaním
  • pôsobí ako vzor – inšpiruje
  • osobný prístup voči interným alebo externým klientom
 4. Publikácie
  • publikuje články, odbornú literatúru, blog...
 5. Počet nominácií
  • koľkokrát bol lektor nominovaný zo strany verejnosti
Hodnotiace kritériá pre kategóriu „Soft –skill firemný vzdelávací/rozvojový program roka“
 1. Cieľ vzdelávacieho/rozvojového programu
 2. Rok realizácie
 3. Rozsah programu (štruktúra a metódy použité v programe)
 4. Výsledok vzdelávacieho/rozvojového programu (čo sa ním dosiahlo, ako bol hodnotený)

Odborná porota

profilová fotka

Roman Kurnický

Managing Partner, Developium

18 rokov skúseností v oblasti ľudských zdrojov ako interný tréner, HR manager vo farmaceutickom priemysle a externý konzultant, tréner a kouč pre jednotlivcov a organizácie. Dokázané zručnosti pri tvorbe kompetenčných modelov, behaviorálnom výberovom procese, tvorbe tréningových materiálov a vytváraní a realizácii nových HR procesov. Inovatívny a systematický konzultant poskytujúci organizáciám komplexné rozvojové programy, konzultácie a poradenstvo pri tvorbe HR stratégie a implementácii HR systémov.

Dynamický, výrazne orientovaný na merateľné výsledky HR aktivít, so zmyslom pre humor a hľadanie netradičných riešení.

profilová fotka

Zuzana Száraz

HR Manager, Martinus

Viac ako 15-ročné skúsenosti v oblasti HR. Dlhé roky viedla tím HR na Slovensku v spoločnosti Metro Cash and Carry s.r.o.. Dnes ju môžete stretnúť v Martinuse , kde sa intenzívne venuje budovaniu Martinus akadémie ako platformy určenej na rozvoj a vzdelávanie ľudí. Stojí za mnohými aktivitami v oblasti rozvoja a vzdelávania dospelých a je nie len ich tvorcom, ale aj aktívnym lektorom či facilitátorom. Má za sebou desiatky odškolených tréningov soft- aj hard-skills a jej rukami prešli stovky účastníkov workshopov.

Svoje lektorské zručnosti si cibrila aj na Oxford leadership akadémii v Nemecku a neskôr bola súčasťou tímu, ktorý implementoval a priamo realizoval jednu z línií rozvoja ľudí v retaily.

Viesť ľudí k uvedomelosti, pomáhať im rozumieť (rozvíjať ich), aby boli lepšie pripravení na svet zajtrajška a mohli viesť kvalitnejší život – to je heslo, ktoré ju sprevádza.

profilová fotka

Barbora Slivková

Senior HR Business Partner, Amazon

14 rokov od doštudovania Psychológie na Filozofickej Fakulte UK sa pohybuje v oblasti ľudských zdrojov. Svoje skúsenosti a odbornú zdatnosť v oblastiach ako napríklad posudzovanie talentov a osobnostného potenciálu, rozvoj a vzdelávanie, každodenné poradenstvo vo vedení ľudí pre manažérov (obsahujúce aj „HR hard-skills“) získavala najskôr ako konzultant pre Trenkwalder a Timan, interný špecialista pre Slovnaft a následne ako manažér Pivovarov Topvar.

Momentálne pôsobí v slovenskej divízii spoločnosti Amazon s.r.o. ako Senior HR Business Partner.

profilová fotka

Annamária Marci­nová

HR manager, CRH

Viac ako 10-ročné skúsenosti v oblasti HR ako HR manažér, od roku 2014 ako HR Director v medzinárodnom prostredí a vo výrobnej sfére. Skúsenosti preukázala hlavne v oblasti change manažmentu počas fúzií spoločnosti Holcim, neskôr CRH a taktiež počas vytvorenia SSC v Budapešti.

V rámci vytvárania HR stratégie sa zameriava hlavne na rozvoj zamestnancov, podnecuje koučing v organizácii ako nástroj pre otvorenie potenciálu ľudí a skĺbenie potrieb zamestnanca a organizácie.

Optimistická, podporujúca rozvoj tímov s cieľom dosiahnutia najlepších výsledkov a kooperácie, s víziou ideálneho prepojenia interného sveta organizácie so silou externého sveta konzultantov, lektorov a škôl.

profilová fotka

Silvia Lidajová

Managing Consultant & Owner, HR Master

Viac ako 13 rokov pôsobenia v oblasti riadenia ľudských zdrojov v medzinárodnom prostredí pre spoločnosti ako Heineken Slovensko, Slovnaft a IBM Slovensko. V súčasnosti je majiteľkou spoločnosti HR Master (www.hrmaster.sk), v ktorej pôsobí ako senior konzultantka a lektorka.

Má bohaté praktické skúsenosti s nábormi a posudzovaním kandidátov, rozvojom a vzdelávaním, lektorskou činnosťou, riadením výkonnosti, talent manažmentom, nastavovaním mentorských a koučovacích programov v rámci spoločnosti, budovaním pozitívnej firemnej klímy, uvoľňovania zamestnancov ale aj komplexným personálnym poradenstvom. V rámci vedenia tréningov uplatňuje ľudský prístup a približuje účastníkom prístup k zmene, ktorá začína u každého jednotlivca vo vnútri.

Preferuje otvorenosť a partnerskú komunikáciu vo vzťahoch, lebo verí, že sú to základy pre budovanie dôvery a dlhodobej spolupráce s partnermi či klientmi. Orientovaná na svojich klientov a hľadanie optimálnych, efektívnych riešení s rešpektom k ich osobnosti a potrebám.

profilová fotka

Ivana Molnárová

Výkonná riaditeľka, Profesia

16 rokov skúseností v oblasti trhu práce. Od roku 2010 stojí na čele najväčšieho pracovného portálu Profesia.sk. Do tejto spoločnosti nastúpila ešte v roku 2001, keď sa počet pracovníkov dal spočítať na dvoch rukách. Stála za pokračujúcim úspechom firmy na prelome nového milénia, pričom aj vďaka jej skúsenostiam a nápadom sa zo začínajúceho portálu stala jedna z najprosperujúcejších firiem na Slovensku, ktorá má dnes vyše 100 zamestnancov.

Je pravidelnou prednášajúcou na konferenciách, v ktorých sa venuje motivačným témam a tiež inovatívnym a pozitívnym spôsobom riadenia.

Drží sa hesla, že najsprávnejším riadením spoločnosti je najmä dodržiavanie uvoľnenej a vyhovujúcej atmosféry vo firme. Silné a otvorené medziľudské vzťahy, či dostatok priestoru na sebarealizáciu a kreativitu budujú podľa nej prirodzenú lojálnosť zamestnancov voči firme.

profilová fotka

Dušan Číčel

Riaditeľ, For Business Excellence

Je riaditeľom FBE Bratislava a FBE Praha a metodikom pre tvorbu školení zameraných na manažment a obchod.

25 rokov sa venuje konzultačným a lektorským aktivitám v oblasti rozvoja manažmentu, riadenia obchodu, marketingu a leadershipu. Vedie strategické workshopy. Ako projektový manažér zodpovedný za spoluprácu s niektorými zákazníkmi je tvorcom rozvojových projektov a výcvikových kurzov v oblasti osobnostného rozvoja pracovníkov a rozvoja manažérov.

profilová fotka

Katarína Reisenbuchlerová

Senior HR Specialist, Tatra Banka

V oblasti HR sa pohybuje viac než 12 rokov, vždy na oddelení T&D. Za tento čas prešli jej rukami asi všetky agendy, ktoré sa tam vyskytujú – talent manažment, PMS, kompetenčné modely, EVP, transformácie v kultúre, diagnostikovanie, ale aj realizácia veľkých eventov (v tomto okamihu kumulatívne pre cca 5000 ľudí).

Kvôli skúsenostiam a rozšíreniu svojej kvalifikácie viedla rok jednu rodinnú firmu. Pôsobila v Orange, T-mobile a aktuálne v Tatra Banke. Ako sama vraví, veľmi jej pomohlo, že prešla počas kariéry viacerými spoločnosťami aj pozíciami (aj mimo HR).

Riadeniu ľudí sa však vyhýba, pretože veci robí rada vlastnými rukami a nemala by pri ňom toľko času, koľko chce a potrebuje na priamy kontakt s klientom a agendou. Zároveň ju veľmi teší a napĺňa jej aktuálna práca – to, že má absolútnu voľnosť, širokú pozíciu a neustály kontakt s top manažmentom, so strategickými informáciami a témami cez rôzne projekty .

profilová fotka

Viera Albrechtová

Vedúca oddelenia Rozvojové plány/programy, Volkswagen Slovakia

Viac ako 17 rokov pracovala vo Volkswagene. Prešla viacerými pozíciami v rámci HR. Ako nesmierne cennú skúsenosť hodnotí 2 roky pôsobenia vo Volkswagen Group Rus, v závode v ruskej Kaluge, kde pôsobila ako vedúca oddelenia Sociálne kompetencie a rozvoj manažmentu.

Aktuálne zodpovedá za rozvoj soft-skills, prípravu a rozvoj kandidátov na všetkých úrovniach riadenia - od team lídrov až po najvyššie úrovne manažmentu, a samozrejme ich ďalší rozvoj v rámci konkrétnej pozície.

Viera tvrdí, že popri interných pravidlách a procesoch je dôležité dbať aj na kvalitu lektorov. Je to bez preháňania jeden z kľúčových faktorov úspechu pri rozvoji zamestnancov.

profilová fotka

Andrea Gubová

Skutočný HR nadšenec s viac než 19 rokmi skúseností v tejto oblasti. Prešla rôznymi pozíciami od HR konzultanta, špecialistky, manažérky až po aktuálnu pozíciu HR director-ky v Union poisťovni.

Momentálne zodpovedá za kompletné vybudovanie, nastavenie a vedenie tímu RĽZ. Stará sa o rozvoj a implementáciu manažérskych a HR nástrojov a programov zameraných na budovanie firemnej kultúry. Dozerá na zlepšovanie internej a krízovej komunikácie na všetkých úrovniach a organizáciu zamestnaneckých eventov. Okrem toho riadi systémové opatrenia ako je nastavenie rozvoja zamestnancov, definovanie a monitoring HR KPI a mnoho ďalších úloh.