Nominácia

Nominácie do druhého ročníka ankety boli uzavreté.

Ďakujeme a tešíme sa na vás na galavečere 21. februára 2019.